Diyarbakır ‘Vadi projesi’ iptal edildi

Diyarbakır Şehir Plancıları Odası (TMMOB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı. Diyarbakır Vadi projesi iptal edildi.

Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi, imar planı değişikliklerinin hukuka ve mevzuata aykırı bularak, Dicle Vadisi 1. Etabı’nda süren çalışmaların durdurulması yönünde karar verdi.

TMMOB dilekçesinde şunları belirtimiş ve projenin iptalini istemişti:

“Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzaj Alanı Yönetim Planı’nda tampon bölge olarak tanımlanan MA5 alanı içerisinde, bir kısmının ise Dicle Nehri Kamusal Kıyı Kullanım Alanı (T8 Notasyon Alanı) içerisinde kaldığı, yürürlükteki imar planlarına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporlarında 14.1 hektar yüzölçümlü bir alanın afete maruz kalmış bölge statüsünün kaldırılarak yapılaşmaya uygun “Önemli Alan” olarak değiştirildiği, Alan Yönetim Planı kararları ile anılan plan değişikliklerinin birbiriyle çeliştiği, plan değişikliğinin Dicle Nehri üzerinde göletler oluşmasına ve nehir ekosisteminin bozulmasına yol açacaktır.”

/ajans/