Madenciler greve hazırlanıyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve Maden Tetkik Arama’da (MTA) Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süreci devam ederken, 19 Temmuz’da (dün) toplanan Genel Maden İşçileri Sendikası Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısından grev çalışmalarının başlatılması kararı çıktı.
Toplu İş Sözleşmeleri görüşmelerinin tek gündem olarak ele alındığı toplantının sonuç bildirgesinde, ekonomik krizin faturasını maden işçilerine ödetmek isteyen dayatmalarla bu sözleşmelerin masada bitirilemeyeceği belirtilerek, grev hazırlıklarına başlama kararı alındığı açıklandı.
Grev hazırlıklarına başlanma kararının alınmasında etkili olan nedenler şöyle özelendi;
Yasal hakları olan en az 2 asgari ücretin uygulanmaması,
Sıfır zam önerilmesi
Denge ödeneğinin ödememesi
Harici servislerde ve MTA’da düşük ücretlerle çalışanlara açlık sınırındaki ücretlerin dayatılması.
BAŞKANLAR KURULU TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRİSİGenişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararlar şöyle:

  • Türk-İş bünyesinde oluşturulan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu ücretler ile ilgili teklifini 19 Haziran 2019 tarihinde Hükümete sunmuştu. Kamuda en düşük ücretin 3 bin 500 TL’ye yükseltilmesi, tüm çalışanlara seyyanen 300 TL zam, ilk altı ay için yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylar için enflasyon+yüzde 3 refah payı talep edilmişti. Hükümet ise 9 Temmuz 2019 tarihinde verdiği teklifinde; 3 bin 500 TL altında ücret alanlara 60 TL seyyanen ve birinci altı ay yüzde 5, ikinci altı ay ise yüzde 4 zam önermişti.
  • Türk-İş Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Koordinasyon Kurulu adına açıklama yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, hükümetin teklifini tartışmaya değer bulmadıklarını ve hükümetten yeni bir teklif beklediklerini ifade etmişti. Biz de GMİS olarak hükümetin bu teklifini kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna açıkladık.
  • Genişletilmiş Başkanlar Kurulumuz, Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) ve Maden Tetkik Arama Kurumu’nda (MTA) 60 günlük grev sürecinin başladığını dikkate alarak 25 Ağustos 2019 tarihinde TTK’da, 26 Ağustos 2019 tarihinde MTA’da greve çıkma tarihinin son tarih olduğunu bilerek yol haritasını çizme kararı almıştır.
  • 23 Temmuz 2019 tarihinde TTK’daki ve MTA’daki tüm iş yerlerimizde işçi arkadaşlarımızla toplantı yapılacak ve gelişmeler hakkında bilgi verilecektir.
  • 25 Temmuz 2019 tarihinde Madenci Anıtı’nda Başkanlar Kurulumuzun katılımıyla bir basın açıklaması yapılacak ve gelişmeler kamuoyuna anlatılacaktır.
  • Başkanlar Kurulumuz, 29 Temmuz 2019 tarihinden itibaren tüm iş yerlerimizi topluca ziyaret ederek son gelişmeler hakkında işçi arkadaşlarımızı bilgilendirecektir.
  • Bu süreç içerisinde TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmelerinde anlaşma sağlanamazsa 6 Ağustos 2019 Salı günü grev kararları alınacak ve işverene bildirilecektir.
  • Anlaşmazlık devam ederse 25 Ağustos 2019 tarihinde TTK’da, 25 Ağustos 2019 tarihinde MTA’da greve çıkılacaktır.

/evrensel/