Sommer: Sivas katliamı faillerinin Almanya’da yargılanması mümkün

Sol Parti milletvekili ve kalkınma politikası sözcüsü Helin Evrim Sommer, Alman Federal Meclisi’nin Bilimsel Hizmetler Dairesi’den, Almanya’da yaşayan 9 Sivas katliamı failllerine ilişkin bir rapor talep etti. Rapora göre, faillerin iadesi de, Almanya’da yargılanması da hukuki olarak mümkün.

Sol Parti milletvekili ve kalkınma politikası sözcüsü Helin Evrim Sommer, Alman Federal Meclisi’nin Bilimsel Hizmetler Dairesi’den, Almanya’da yaşayan  ve tutuklama emirlerine rağmen iade edilmeyen 9 Sivas katliamı faillerine ilişkin bir rapor talep etti.

Geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan rapora göre, faillerin iadesi de, Almanya’da yargılanması da hukuki olarak mümkün.

Helin Evrim Sommer konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti:

“Sivas katliamı firari sanıklarının suçlarının hukuki olarak Nürnberg Şartı’nın 6.maddesi (c) bendi uyarınca, insanlığa karşı suç çerçevesinde değerlendirilmesine bakılmaksızın, Almanya’da iltica taleplerinin reddedilmesi mümkün ve hukuki anlamda gerekli. Buna rağmen, Türkiye’de mahkum edilen Sivas katliamının firarı sanıklarının iltica, oturum ve vatandaşlık talepleri Alman makamları tarafından kabul edildi. Alman devletinin bu tutumu hiçbir gerekçe ile izah edilmez ve katliamın mağdurları ve yakınları açısından dayanılmaz bir durum teşkil ediyor.

Firari sanıkların Türkiye’ye iadesi hukuki boyutuyla, hem “Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” kapsamında, hem de “Avrupa Konseyinin Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi” kapsamında mümkün. Aynı şekilde, “Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi” mevzuatlarına göre, Almanya Federal Cumhuriyeti, yurtdışında sabitleşen bir cezayı kendi makamlarınca uygulayabilir veya farklı bir cezayı icra edebilir. Federal hükümetin, Almanya’da yaşayan Sivas katliamı faillerine ilişkin tutumu failleri ödüllendirirken, mağdur yakınları ve ilgili kamuoyu için bir ceza niteliğindedir. Kaldı ki,  faillerin yargılanıp mahkum edildiği dönemde, Türk yargısının hukuk devleti ilkelerine bağlılığı bugüne göre daha iyi durumdaydı. Haliyle Türkiye’de ki mahkeme kararlarına itiraz edecek bir durum yok ve kararlar Türkiye veya Almanya tarafından uygulanabilir.

Buna göre, mahkum edilen Sivas katliamı faillerine siyasi iltica veya oturma izninin verilmesi, Alman iltica makamları tarafından verilmiş yanlış bir karardır ve bu tür katliam girişimlerini cesaretlendiren bir durumdur. Almanya’nın adli yardım sağlamaması, bir yerde adaletin engellenmesine yardım ve yataklık anlamına gelir.  Yetkili Alman kurumları, kararlarını yeniden gözden geçirmeli, gerekli tedbirler alınmalı ve Almanya katiller için güvenli bir bölge olmamalıdır.”

/pirha/